E - Newsletter

ข่าวความเคลื่อนไหว
06 Sep, 2012 - 2013

เรียนรู้กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยเรียนรู้กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย


นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคละโว้ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Open House ของเครือเบทาโกร เพื่อเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ นำไปสู่การตระหนักถึงความสำคัญด้านอาหารปลอดภัย และจุดประกายความคิดด้านวิชาชีพ ณ โรงงานแปรรูปและผลิตเนื้อไก่สด และ โรงงานผลิตอาหารปรุงสุกจากเนื้อไก่ บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในเครือเบทาโกร จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555