ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งสำนักงาน

BETAGRO GROUP

สำนักงานใหญ่
เบทาโกรทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) 323 หมู่ 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
โทรศัพท์: +66(0) 2833 8000

BETAGRO CONTACT CENTER

โทรศัพท์: +66(0) 2833 8333
อีเมล: CONTACTCENTER@BETAGRO.COM
เฟสบุ๊ค: WWW.FACEBOOK.COM/BETAGROSOCIETY

ฟอร์มติดต่อ

If you have any enquiries or wish to receive more information, please submit an enquiry form below