.

. ถ้ามองไปรอบ ๆ ตัวจะรู้ว่า พ่อยังอยู่ใกล้ ๆ เราเสมอ