เครือเบทาโกรมอบไข่ไก่ต้มสุกช่วยผู้ประสบอุทกภัยใน สปป.ลาว
เครือเบทาโกรมอบไข่ไก่ต้มสุกช่วยผู้ประสบอุทกภัยใน สปป.ลาว

ดร.ณรงค์ชัย ศรีสันติแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สายงานปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ เครือเบทาโกร นำทีมพนักงานเครือเบทาโกรใน สปป.ลาว เดินทางไปมอบผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ต้มสุก อาหารแห้ง น้ำดื่ม รวมทั้งยารักษาโรคและเครื่องนุ่งห่ม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมืองสะหนามไซแขวงอัตตปือ ผ่านศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย นครปากเซ โดยมี ท่านทองพัน ไซทะนาสี หัวหน้าหน่วยกู้ภัยและหัวหน้าศูนย์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ นครปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว