เครือเบทาโกร ร่วมลงนาม MOU เลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ
เครือเบทาโกร ร่วมลงนาม MOU เลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ

นายอนุชิต คุ้มปรุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารการผลิตปศุสัตว์ เครือเบทาโกร (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ “การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์” โดยมี น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ที่ 5 จากขวา) เป็นประธานในพิธี ซึ่งเป็นโครงการร่วม ระหว่างกรมปศุสัตว์กับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อร่วมตระหนักถึงการเลี้ยงสัตว์โดยใช้ยาอย่างถูกต้องสมเหตุผล ลดปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะของภาคปศุสัตว์ไทย โดยนำร่องโครงการในสุกรขุน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

***********************************

สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่

สำนักสื่อสารองค์กร เครือเบทาโกร

ธีรานุช วรรณสาย โทร. 0 2833 8315

อีเมล์ theeranuchw@betagro.com

มือถือ 083-0911312