เครือเบทาโกรร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
เครือเบทาโกรร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

เครือเบทาโกรร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันที่ 2

    เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 น. ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล นั้น 

    เครือเบทาโกร ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายฯ เป็นวันที่ 2 โดยมี นายสุรชัย แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการบริษัท เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมในพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง