เครือเบทาโกรร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
เครือเบทาโกรร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

เครือเบทาโกรร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

    เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 น. ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล นั้น     

    เครือเบทาโกรและครอบครัวแต้ไพสิฐพงษ์ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายฯ โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวนัส     แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ครอบครัวแต้ไพสิฐพงษ์ คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมในพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง