๙ ตามรอยพ่อ สานต่อความดี วิถีพอเพียง
17 February 2017 - 18 February 2017 SHARE THIS
๙ ตามรอยพ่อ สานต่อความดี วิถีพอเพียง

เครือเบทาโกร ร่วมกับอำเภอชัยบาดาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาลทั้ง 17 แห่ง ร่วมจัดงาน “๙ ตามรอยพ่อ สานต่อความดี วิถีพอเพียง ”(เกษตรแฟร์)  ระหว่างวันที่  17 – 18 กุมภาพันธ์  2560  เวลา 09.00 น. – 21.00 น. ณ  ป่าสักฮิลล์ไซด์  รีสอร์ท อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี