งานแถลงข่าว International Congress of Meat Science and Technology
24 September 2016 - 25 September 2016 SHARE THIS
งานแถลงข่าว International Congress of Meat Science and Technology
เครือเบทาโกร ร่วมงานแถลงข่าว International Congress of Meat Science and Technology : ICoMST 2016 ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก 

ณ ห้องสมุดกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น.